Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại Thanh Phát đẩy nhanh tiến độ xuất tàu tại cảng Chu Lai - Trường Hải, Quảng Nam