Đầu xuân 2024. Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương mại Thanh Phát tổ chức du xuân lễ chùa Yên Tử đầu xuân năm 2024.