CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH PHÁT

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Thanh phát là công ty chuyên về tư vấn , đại lý hải quan và các dịch vụ liên quan đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa . Tiêu chí của công ty chúng tôi :Chất lượng phục vụ tạo nên sự phát triển bền vững, dựa trên tiêu chí này công ty chúng tôi luôn luôn phát triển các dịch vụ để thuận tiện cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa như: dịch vụ tư vấn hoàn thiện thủ tục hải quan đến dịch vụ vận tải bến bãi, bốc xếp và cho thuê kho lạnh , kho nóng , cắm điện container lạnh