Ngày 18/02/2024 Thanh Phát JSC khai xuân 2024 thời tiết chiều lòng người quá,chúc các bác tài của Thanh Phát vạn dặm bình an 💪💪💪