TĂNG TRƯỞNG VÀ XUẤT SIÊU: NHỮNG DẤU HIỆU TÍCH CỰC TỪ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

TĂNG TRƯỞNG VÀ XUẤT SIÊU: NHỮNG DẤU HIỆU TÍCH CỰC TỪ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 Tăng trưởng và xuất siêu: những dấu hiệu tích…

Continue ReadingTĂNG TRƯỞNG VÀ XUẤT SIÊU: NHỮNG DẤU HIỆU TÍCH CỰC TỪ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Công Ty Thanh Phát đẩy nhanh tiến độ xuất hàng tại cảng Chu Lai – Trường Hải, Quảng Nam

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại Thanh Phát đẩy nhanh tiến độ xuất tàu tại cảng Chu Lai - Trường Hải, Quảng Nam

Continue ReadingCông Ty Thanh Phát đẩy nhanh tiến độ xuất hàng tại cảng Chu Lai – Trường Hải, Quảng Nam

Lễ chùa Yên Tử – Quảng Ninh đầu xuân 2024

Đầu xuân 2024. Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương mại Thanh Phát tổ chức du xuân lễ chùa Yên Tử đầu xuân năm 2024. https://thanhphatjsc.com/wp-content/uploads/5179163945619.mp4 https://thanhphatjsc.com/wp-content/uploads/5177691138912.mp4

Continue ReadingLễ chùa Yên Tử – Quảng Ninh đầu xuân 2024

Công ty Thanh Phát xuất khẩu sang Trung Quốc 15.000 tấn quạng bauxite qua cảng Chu Lai trên chuyến tàu HUA YUN 8 (quốc tịch Panama)

Cảng Chu Lai trong tháng cuối năm 2023 Ngày 30/12, gần 15.000 tấn quặng bauxite của Công ty Thanh Phát đã được xuất khẩu sang Trung Quốc qua cảng Chu…

Continue ReadingCông ty Thanh Phát xuất khẩu sang Trung Quốc 15.000 tấn quạng bauxite qua cảng Chu Lai trên chuyến tàu HUA YUN 8 (quốc tịch Panama)